Blue Flower

 

     Smutne motto:

"Andrzej Duda dał nam słowo, że jako prezydent w 3 miesiące złoży ustawę, która uzna tzw. kredyty walutowe za złotowe!

Dziś rano Andrzej Duda przyjął delegację ruchu Stop Bankowemu Bezprawiu i złożył nam obietnicę, że – jeśli zostanie prezydentem – w pierwszych 3 miesiącach urzędowania prześle do parlamentu prezydencki projekt ustawy, która zmusi banki do przewalutowania tzw. kredytów walutowych na złotowe po kursie z dnia podpisania umowy.

Deklaruję, że – jeśli zostanę prezydentem – w pierwszych 3 miesiącach urzędowania złożę w parlamencie projekt ustawy, która rozwiąże ten palący problem milionów Polaków, którzy znaleźli się w rozpaczliwej sytuacji z winy banków i z powodu kompletnej bezczynności polskiego państwa – powiedział na spotkaniu Andrzej Duda" 15.05.2015r

     W odpowiedzi na pokrętny nonsens biurokratyczno-banksterski, reklamowany przez kancelarię Prezydenta RP jako spóźnione wypełnienie powyższego zobowiązania kandydata na  prezydenta p. Andrzeja Dudy, złożonego 2 milionom Polaków bezpośrednio poszkodowanych oszustwem "frankowym", w trakcie kampanii wyborczej, pragniemy zauważyć, że p. Duda będąc Prezydentem RP słowa nie dotrzymał, obiecany projekt nie został dotąd ani przygotowany wg zobowiązania, ani tym bardziej złożony w Sejmie.

     Dlatego, utraciwszy całkowicie zaufanie do p. Prezydenta, przedstawiamy poniżej własny, prosty projekt Ustawy, która istotnie rozwiąże ten skandaliczny problem otwartej grabieży 700 tysięcy polskich rodzin przez międzynarodową lichwę, przy kompletnej bezczynności najwyższych urzędników polskiego państwa, umożliwiającej okradanie co najmniej 2 milionów Polaków każdego miesiąca, od ponad 10 lat. Wzywamy wszystkie kluby parlamentarne w Polsce do jej niezwłocznego uchwalenia.

***

USTAWA O UNIEWAŻNIENIU UMÓW NA KREDYTY INDEKSOWANE/DENOMINOWANE DO FRANKA SZWAJCARSKIEGO, Z LAT 2000 – 2016

Art. 1. Z dniem ogłoszenia niniejszej ustawy wszystkie przedmiotowe umowy zostają unieważnione jako wielokrotnie wadliwe, nieodpowiadające definicji kredytu w pojęciu prawa bankowego.

Art. 2. Banki, które udzielały tych kredytów, zobowiązane są do dokonania całkowitego, wzajemnego rozliczenia z poszkodowanymi Klientami w ciągu 14 dni od ogłoszenia niniejszej ustawy.

Art. 3. Rozliczenie nastąpi w ten sposób, że faktyczna kwota w PLN przekazana przez Bank do dyspozycji Klienta, bez opłat, ubezpieczeń i prowizji, zostanie zestawiona ze wszystkimi wpłatami dokonanymi przez Klienta w związku z tą umową, licząc od daty jej zawarcia do dnia rozliczenia, a powstała różnica zostanie dopłacona Bankowi przez Klienta, lub zwrócona przez Bank na rachunek wskazany przez Klienta, zależnie od wyniku wyliczenia.

Art. 4. Jeśli w wyniku wyliczenia Klientowi pozostanie do spłaty określona kwota w PLN, bank będzie zobowiązany do rozłożenia jej na raty wg standardowych zasad rynkowych dla kredytu hipotecznego w PLN. Klient ma możliwość przeniesienia takiego kredytu do dowolnie wybranego banku.

Art. 5. Ustawodawca zobowiązuje Prokuratora Generalnego do natychmiastowego powołania zespołu prokuratorów, którzy w ciągu miesiąca dogłębnie wyjaśnią kwestię przedmiotowych kredytów oraz podejmą stosowne do wyników kroki w zgodzie z wymogami prawa i sprawiedliwości.

KONIEC USTAWY

Kwiecień 2016

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież