Blue Flower

Poniżej przedstawiamy Państwu nasze wezwanie, skierowane i wysłane do Posłów na Sejm bezpośrednio po opublikowaniu Raportu Rzecznika Finansowego. Jest ono aktualne i dziś, w dniu decyzji o losie ustawy antyfrankowej złożonej przez Kukiz'15, zatem wzywamy Posłów ponownie, aby okazali odwagę, elementarną przyzwoitość oraz odpowiedzialność za los Rzeczpospolitej i niezwłocznie tę ustawę uchwalili naprawiając, choć z wielkim opóźnieniem, zło wyrządzone tym podłym, cynicznym oszustwem całej Polsce. Panie i Panowie Posłowie! Wzywamy Was do natychmiastowego działania w imię prawa i sprawiedliwości!   

 

Szanowni Państwo,

Jak Państwu zapewne już wiadomo, w dniu wczorajszym Rzecznik Finansowy ogłosił raport, w którym stwierdził, że waloryzowanie kredytu hipotecznego kursem walut obcych jest niezgodne z przepisami polskiego prawa bankowego i kodeksu cywilnego oraz, że  zapisy w umowach nie wiążą kredytobiorców z mocy prawa.

„Swoboda umów określona w kodeksie cywilnym jest ograniczona zapisami prawa bankowego. Art. 69 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe stanowi normę bezwzględnie wiążącą (ius cogens). To wyklucza możliwość waloryzowania (indeksowania) tej kwoty kapitału w odniesieniu do innych mierników wartości np. waluty obcej” – stwierdza dyrektor w Biurze Rzecznika Finansowego p. Agnieszka Wachnicka.

Mamy więc jasne stanowisko kompetentnej instytucji rządowej słusznie uznającej, że tzw. „kredyty” tzw. „frankowe” były i są zwykłym, bankowym oszustwem.

W związku z tym, wzywamy wszystkich Posłów RP do niezwłocznego przegłosowania ustawy unieważniającej to oszustwo, albo w formie złożonej przez Klub Kukiz’15 w porozumieniu ze Stowarzyszeniem „Stop Bankowemu Bezprawiu”, albo mogą Państwo złożyć i przegłosować nasz prosty projekt, jak niżej:

 

USTAWA O UNIEWAŻNIENIU UMÓW NA KREDYTY INDEKSOWANE/DENOMINOWANE DO FRANKA SZWAJCARSKIEGO, Z LAT 2000 – 2016


Art. 1. Z dniem ogłoszenia niniejszej ustawy wszystkie przedmiotowe umowy zostają unieważnione jako wielokrotnie wadliwe, nieodpowiadające definicji kredytu w pojęciu prawa bankowego.

Art. 2. Banki, które udzielały tych kredytów, zobowiązane są do dokonania całkowitego, wzajemnego rozliczenia z poszkodowanymi Klientami w ciągu 14 dni od ogłoszenia niniejszej ustawy.

Art. 3. Rozliczenie nastąpi w ten sposób, że faktyczna kwota w PLN przekazana przez Bank do dyspozycji Klienta, bez opłat, ubezpieczeń i prowizji, zostanie zestawiona ze wszystkimi wpłatami dokonanymi przez Klienta w związku z tą umową, licząc od daty jej zawarcia do dnia rozliczenia, a powstała różnica zostanie dopłacona Bankowi przez Klienta, lub zwrócona przez Bank na rachunek wskazany przez Klienta, zależnie od wyniku wyliczenia.

Art. 4. Jeśli w wyniku wyliczenia Klientowi pozostanie do spłaty określona kwota w PLN, bank będzie zobowiązany do rozłożenia jej na raty wg standardowych zasad rynkowych dla kredytu hipotecznego w PLN. Klient ma możliwość przeniesienia takiego kredytu do dowolnie wybranego banku.

Art. 5. Ustawodawca zobowiązuje Prokuratora Generalnego do natychmiastowego powołania zespołu prokuratorów, którzy w ciągu miesiąca dogłębnie wyjaśnią kwestię przedmiotowych kredytów oraz podejmą stosowne do wyników kroki w zgodzie z wymogami prawa i sprawiedliwości.

Prosimy o natychmiastowe działanie, gdyż każdy dzień zwłoki jest równoważny haniebnemu współuczestnictwu w tym przestępstwie nie tyko urzędników państwa, ale w obecnej sytuacji także Posłów na Sejm, poprzez zaniechanie swego obowiązku ustawodawczego mimo pełnej świadomości, że mamy do czynienia z kryminalną działalnością bankierskiego kartelu, chronionego dziś przez instytucje państwa polskiego, niczym przez zwykłą mafię.

Liczymy na Państwa w imieniu 2 milionów okradanych od dekady Polaków!

Z poważaniem,
Inicjatywa społeczna
anty-Partia "Frankowiczów"
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PS Raport jest dostępny na stronie internetowej instytucji Rzecznika Finansowego.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież